Esteu aquí

Cita prèvia (Demanda civil)

Dades personals
Seleccioneu el tipus de demanda civil
Demanda de separació o divorci matrimonial; o dissolució parella de fet

NOTA INFORMATIVA. Si l’últim domicili conjugal no és de la província de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

Demanda de guàrdia i custòdia de fill/s menor/s

NOTA INFORMATIVA. Si el domicili del fill menor no és de la província de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

Demanda de modificació de mesures matrimonials o de família

NOTA INFORMATIVA. Si el Jutjat que ha dictat la sentència que preteneu modificar no és de la província de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

NOTA INFORMATIVA. Si no ha transcorregut més de dos anys des de la Sentència que preteneu modificar i en el procediment anterior ja tenieu assignat/da un/a advocat/da del torn d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de posar en contacte amb el vostre advocat/da.

 

Llegir nota informativa. No envieu sol·licitud

 

NOTA INFORMATIVA. Si es tracta d’una resolució provinent de la DGAIA de fora de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

Demanda de reclamació de quantitat

NOTA INFORMATIVA. Si la reclamació de quantitat és de 2.000 € o inferior, per a designar-vos advocat/da d’ofici. no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

NOTA INFORMATIVA. Si el domicili de la part demandada no és de la província de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).