Esteu aquí

FORMACIÓ - ESCOLA DE PRÀCTICA JURÍDICA

 

FORMACIÓ INICIAL D'ACCÉS A LA PROFESSIÓ

L'entrada en vigor, l'any 2011, de la Llei 34/2006, d'accés a l'exercici de les professions d'advocat i procurador, va comportar canvis importants en les funcions que fins llavors tenia encamanades l'Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l'Advocacia de Lleida. Durant els cursos 2011/2012 i 2012/2013, l'Escola la que ha portat el pes fonamental en l'organització dels cursos d'accés a la professió, en col·laboració amb la Universitat de Lleida. A partir del curs acadèmic 2013-2014, aquests estudis han adoptat la forma d'un màster universitari oficial, que imparteixen conjuntament el Col·legi de l'Advocacia de Lleida i la Universitat de Lleida.

 

Máster Universitari en Advocacia 
El Màster Universitari en Advovacia de la Universitat de Lleida s'imparteix en col·laboració amb el Col·legi de l'Advocacia de Lleida i compta amb un claustre integrat per professorat universitari, advocats i advocades així com professionals de la magistratura, la fiscalia, el notariat o la medicina forense, entre d'altres.
El Màster té un objectiu clarament professionalitzador consistent en la formació de juristes que vulguin exercir la professió d'advocat/da mitjançant l'adquisició d'aqueslls continguts que resulten imprescindibles tant per la superació de la prova d'actitud previstaa la Llei 34/2006, com per l'exercici professional.
En aquest enllaç trobareu tota la informació del Màster.

 

Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía

El propòsit de la Cátedra és el d'acompanyar tant a les universitats, escoles de pràctica jurídica i centres, com als estudiants de dret durant tota l'etapa formativa. Proporcionant els recursos i les eines que necessita el professional del dret per al seu desenvolupament. Llegir més ...

 

FORMACIÓ CONTINUADA

Alliberada l'Escola d'una part important de la que fins ara constituïa la seva activitat principal, la formació incial, per aquest motiu la Junta de Govern, seguint el parer de la Comissió de Formació, ha vdiversificar l'activitat de l'Escola, posant l'accent en la formació continuada i en l'especialització dels advocats. Es tracta d'activitats formatives que en l'actualitat són encara voluntàries per part nostra, però que és previsible que passin a ser obligatòries a curt o a mig termini. 

 

Òrgans de Gestió

 

Coordinador Màster Universitari en Advocacia

Directora Escola de Pràctica Jurídica
 

 

JOSEP MIQUEL MORAGUES MARTÍNEZ, Advocat

PILAR SÁNCHEZ VILLUENDAS, Advocata

Presidenta Comissió de Formació   LOURDES BONET PÉREZ, Advocada