Esteu aquí

NORMATIVA SOBRE MESURES EN L’ÀMBIT LABORAL I TRIBUTARI COVID-19 - Normativa catalana

Decret Llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. (DOGC núm. 8152, d'11 de juny de 2020).

Instrucció 10/2020, de 7 de maig, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la tramitació de les conciliacions laborals suspeses per la declaració de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19. LLEGIR

Document informatiu-Secció de relacions laborals de Lleida / Maig 2020. En relació amb el procediments excepcionals sobre tramitació de conciliacions. LLEGIR

LLEI 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. (DOGC núm. 8124, de 30 d'abril de 2020). La Llei estableix, a la part primera, relativa a les mesures fiscals, un seguit de modificacions en l'àmbit dels tributs propis i en el dels tributs cedits.

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia general per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesues urgents amb el mateix objectiu. (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesani i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19  (ref. BDNS 503882). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Nota de l'Agència Tributària Catalana sobre les mesures que estableix en matèria tributària. LLEGIR

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. (DOGC núm. 8089, de 19 de març de 2020)

DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8084A, de 13 de març de 2020)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Instrucció 02/2020, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, que trobareu en el següent enllaç, així com la nota interna del Ministeri de Treball sobre els ERTE i supòsits de força major, en aquest enllaç.    

Departament de Treball. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte de coronavirus SARS-COV-2. Document consensuat a 09/03/2020 i d'acord amb la informació disponible en aquesta data, que podeu consultar en aquest enllaç.