Esteu aquí

ACORDS D’ALTRES ÒRGANS I ENTITATS RELACIONATS AMB L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

Jutjats Lleida. Correus electrònic corporatius. Accedir

Departament de Justícia. Directori de seus. Accedir

Poder Judicial. Directorio órganos judicials (hi ha el correu electrònic). Accedir

 

Jefatura del Estado

LLEI 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia. LLEGIR

 

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Convocatòria de la Regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria de l’Ajuntament de Lleida, d’ajuts empresarials COVID-19 de la ciutat de Lleida, any 2020 publicada al BOP del dia 20 de juliol de 2020. Ens hem dirigit a l’ajuntament per tal que també hi puguin accedir les persones que tinguin la condició de mutualistes alternatius al RETA. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies.Podeu consultar la convocatòria aquí.

 

NOTES INFORMATIVES. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA

Dijous, 16 de juliol de 2020: "En relació a la RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, estimem, una vegada estudiada l'esmentada resolució, que es permet l'atenció al públic, només amb cita prèvia, i prenent les mesures de seguretat que ja s'han adoptat amb anterioritat. Per tant, a partir de demà es reprèn l'atenció al públic amb cita prèvia."

Dimarts, 14 de juliol de 2020: "Degut a les actuals circumstàncies d'un augment important de contagis per Coronavirus a la ciutat de Lleida i pobles del voltant i seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, s'ha decidit suspendre temporalment l'atenció presencial al públic que s'estava fent amb cita prèvia. Les cites programades per aquests dies, les tornarem a reprogramar el més aviat possible. Disculpeu les molèsties."

 

JUTJATS SOCIALS LLEIDA

Acord de les Lletrades de l'Administració de Justícia dels Jutjats Socials de Lleida, de data 15 de juny de 2020, sobre els criteris organitzatius a fi de complir amb les mesures sanitàries, i aconseguir una major eficàcia i rapidesa en el servei prestat als professionals. LLEGIR

Informació oficines judicials. Nota d'aclariment a les instruccions de presentació d'escrits, de data 30 d'abril de 2020. LLEGIR

La LAJ del Jutjat Social núm. 2, ha comunicat que l'adreça del correu per a remetre les comunicacions necessàries a partir del 6 d'abril és social2.lleida@xij.gencat.cat.

 

Portal de Conciliacions

Podeu consultar la informació sobre les dates a partir de les quals es reprèn, amb cita prèvia, l'atenció presencial a cada Servei Territorial, inclòs el de Lleida. ACCEDIR

 

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Programa de mediació i COVID-19 ACCEDIR

Sistema d'Informació per a la Mediació Civil (SIMC). Nova URL d'accés. ACCEDIR

 

Centre Penitenciari de Ponent

Pla d'acció i les mesures de transició post confinament, i represa de les visites d'advocats i SOJ, de 15 de maig de 2020. LLEGIR

 

Represa activitat judicial

CGAE

Guía de protección de la Abogacía Española ante el COVID19. LLEGIR

Plan de vuelta a las oficinas del CGAE y plan de funcionamiento de actividades en el CGAE en materia de prevención de contagios del COVID-19 y otras actuaciones, completado por la Addenda al Plan de funcionamiento de actividades en el CGAE en materia de prevención de contagios del COVI-19 y otras actuaciones. LLEGIR

CGPJ. Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemàticas. LLEGIR

 

Ministerio de Justícia - Plan de Desescalada para la Administració de Justicia

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020). LLEGIR

14/05/2020 Ministerio, CGPJ, Fiscalia y comunidades autónomas acuerdan mantener la fase 1 de la desescalada en la administración de Justícia. LLEGIR

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justícia ante el COVID-19. LLEGIR

Calendari "provisional" desescalament judicial (segons MJU). VEURE

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA de 13 d'abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al RD 487/2020, de 10 d'abril. Entra en vigor el proper dimecres dia 15, i entre d’altres disposicions de funcionament dels jutjats, aixeca la prohibició de presentació d’escrits no urgents. LLEGIR

Abogacía General del Estado:

Consulta sobre tipificació i competència administrativa per a tramitar i resoldre procediments sancionadors per incompliment de les limitacions imposades durant l'estat d'alarma (2/04/20). LLEGIR

 

Consejo General del Poder Judicial:

Acord adoptat el dia 23 de maig per la Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial, així com el seu annex, en els quals s'exposen els criteris d'aquest òrgan sobre l'aixecament de la suspensió dels terminis processals i administratius.

Acords adoptats per la Comissió Permanent en la sessió extraordinària celebrada el dia 13 d'abril de 2020 sobre presentació de demandes i escrits no essencialsLLEGIR

Pla de xoc de l'Administració de Justícia
 
11/05/20. CGPJ informa. El CGPJ aprueba los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial por las Salas de Gobiernos de los órganos jurisdiccionales. LLEGIR
11/05/20. CGPJ informa. La Comisión Permanente del CGPJ toma conocimiento del primer documento de trabajo sobre medidas tecnológicas para el plan de choque en el Administración de Justicia tras el estado de alarma. LLEGIR
Comissió de Mediació i altres sistemes de resolució de conflictes del CICAC. Anàlisi sobre l'estudi del Pla de xoc davant les conseqüències de l'estat d'alarma en l'Administració de justícia per part del Col·legi Nacional de Lletrats de l'Administració de justícia. LLEGIR
21/04/20. CGAE. Aportaciones del CGAE al primer documento de trabajo sobre medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables para el plan de choque en la Administració de justícia tras el estado de alarma. LLEGIR
21/04/20. CGAE. Propuestas para el denominado PLAN DE ACTUACIÓN a que se refiere la Disposición adicional decimonovena del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgents complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. LLEGIR
20/04/20. CGAE. Propuestas del Consejo General de la Abogacía Española para la elaboración de un RDL en materia de Administració de justicia para paliar los efectos derivados del COVID-19. LLEGIR
20/04/20. El CGPJ remet tretze propostes al Govern per que estudiï la seva inclusió en el RDL de mesures urgents per a l'Administració de justícia. LLEGIR i LLEGIR
16/04/20. Primer document de treball sobre mesures destinades a col·lectius especialment vulnerables per al Pla de xoc en l'Administració de justícia després de l'estat d'alarma. LLEGIR
14/04/20. Informe d'al·legacions del CGAE al primer document de treball, sobre mesures organitzatives i processals, pel pla de xoc a l'Administració de justícia elaborat pel CGPJ, refusant totes aquelles que no responguin estrictament a pal·liar els efectes de l'aturada als tribunals. LLEGIR
12/04/20. Consideraciones del Col·legi de l'Advocacia de Lleida la primer documento del plan de choque del CGPJ (tramès el 13/04/20 al CGAE). LLEGIR
7/04/20. Primer document de treball sobre mesures organitzatives i processals per al Pla de xoc en l'Administració de justícia després de l'estat d'alarma. LLEGIR

26/03/20. El CGPJ acorda incorporar als Col·legis d'Adocats a les Comissions de Seguiment dels Tribunals Superiors de Justicia. LLEGIR

18/03/2020. El CGPJ estableix que durant l’estat d’alarma només podran presentar-se escrits processals vinculats a actuacions judicials urgents i sempre a través de LexNET. LLEGIR

14/03/20. Acord CGPJ de suspensió de les actuacions judicials i dels terminis processals en tot el territori nacional, garantint els serveis essencials de l’Administració de justícia. LLEGIR

 

Ministerio de Justícia:

14/05/2020 Ministerio, CGPJ, Fiscalia y comunidades autónomas acuerdan mantener la fase 1 de la desescalada en la administración de Justícia. LLEGIR

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justícia ante el COVID-19. LLEGIR

Calendari "provisional" desescalament judicial (segons MJU). VEURE

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA de 13 d'abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al RD 487/2020, de 10 d'abril. Entra en vigor el proper dimecres dia 15, i entre d’altres disposicions de funcionament dels jutjats, aixeca la prohibició de presentació d’escrits no urgents. LLEGIR

 

Secretaria General de l'Administració de Justícia:

CIRCULAR 2/2020, de 20 d'abril de 2020. Regula les notificacions en els expedients judicials durant la vigència de l'estat d'alarma. LLEGIR

CIRCULAR 1/2020. Estableix el protocol de pagament en els processos judicials durant l’estat d’alarma. LLEGIR

 

Tribunal Constitucional:

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del TC, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del RD 463/2020, de 14 de marzo (BOE, núm. 128, de 8 de marzo de 2020). LLEGIR

 

Estrangeria

Des de l’oficina d’estrangeria ens informen que des del dia 9 de juny ja podem sol·licitar cita prèvia per a autoritzacions inicials, però que podeu continuar presentant sol·licituds per via telemàtica  ja sigui per mitjà de l'aplicatiu MERCURIO, per REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN o per CORREOS - ORVE.

Des de l’Oficina d’Estrangeria de Lleida ens informen que des del dia 8 de juny han reobert l'atenció al públic, amb les condicions de seguretat adients a la situació actual, i que només atendran a ciutadans amb cita prèvia. Aquesta es donarà només per a sol·licituds d'autoritzacions inicials (arrelaments, reagrupacions, etc.). Per tant, no hi haurà atenció presencial d'informació ni presentació de renovacions. En aquest moment atenen les cites que ja estaven donades per aquests dies, i que en esl propers dies reprogramaran les que estaven donades i que no es van poder atendre. Enviaran  un SMS als interessats indicant-los el nou dia i hora.

Comisaría General de Extranjeria y Fronteras. Instrucción núm. 9/2020, de 21 de maig de 2020, medidas relativas a la prórroga de vigencia de determinados documentos expedidos por las Unidades de Extranjería y Fronteras, con ocasión del estado de alarma declarado por la emergencia sanitaria COVID-19. LLEGIR

Guia de tràmits. LLEGIR

 

Estrangeria. Plataforma Mercurio

25/05/2020 - Aclariments al Conveni que possibilita als advocats la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica en matèria d'estrangeria, i a la plataforma d'accés Mercurio, que ens facilita el Consejo General, i que podeu consultar en el següent enllaç.

14/05/2020 - ESTRANGERIA. El Consejo General de la Abogacía Española ha posat en marxa el registre telemàtic per a que els/es advocats/es puguin tramitar la documentació d’estrangeria online.

Ja es poden presentar a través de la plataforma MERCURIO les sol·licituds d’estrangeria (autorització de residència temporal per reagrupament familiar, tarja de residència de familiar de ciutadà de la UE, autorització d’estança i pròrrogues). Recordeu que per poder utilitzar aquest servei us heu hagut d’inscriure prèviament en el registre de representants. Respecte a les renovacions d’autoritzacions, en breu estarà operatiu el nostre accés, mentrestant, o bé es presenta mitjançant l’accés individual o bé a través de RedSara.

En aquest enllaç podeu consultar el manual d’usuari de la plataforma per tal que us familiaritzeu en el seu ús.

27/04/2020_Comunicació - Drets i Societat: Registre de representants en relació al conveni per a tramitar documentació d'estrangeria per via telemàtica. LLEGIR

16/04/2020 - ESTRANGERIA. Us informem que s’ha signat el Conveni entre el Consejo General de la Abogacía Española i el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, per a poder operar per la plataforma Mercurio,  que ens possibilita la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica en matèria d'estrangeria. Podeu consultar-lo aquí

Es preveu l'elaboració d'un Protocol d'actuació, així com el desenvolupament tècnic per part d'ambdues institucions, que permeti la tramitació electrònica, i que està pendent de la tramitació del Ministerio.

 

Guía Práctica para la normalización de la actividad profesional. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. CONSULTAR

 

FORO DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES TRIBUTARIOS. Informació en relació amb el RDL 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'esten el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. LLEGIR

 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Els Mossos d’Esquadra, ha donat d’alta el següent correu per assessorar i informar a persones  que poden estar patint violència mossos.atenciovictimes@gencat.cat. En aquest enllaç podeu consultar les preguntes més freqüents.

 

Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Recull de respostes a les preguntes més freqüents sobre la tramitació dels ERTOs efectuades mitjançant la Bústia de consultes, queixes i suggeriments de la Generalitat de Catalunya. LLEGIR

 

Comunicacions del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre ERTEs. Director General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):

Directora General del Ministerio de Trabajo y Economia Social. Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento dels estado de alarma (05/2020). LLEGIR

·      Es importante ver la información publicada por el SEPE para cumplimentar la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo para trabajadores afectados por procedimientos de suspensión o reducción de jornada (ERTEs): http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=guia-basica-tramite-solicitud-colectiva-prestaciones-erte-covid19

·      Para poder reconocer las prestaciones lo más rápidamente posible, es indispensable que las solicitudes presentadas estén debidamente cumplimentadas, es imprescindible que se verifiquen los datos antes de enviarlas.  Se ruega seguir las instrucciones sobre la información a incluir en la solicitud, para lo que se adjunta la Guía básica de tramitación i Hoja informativa empresas ERTE.

·      Cualquier error en los datos puede conllevar que no se pueda resolver la prestación; o en el caso de la cuenta bancaria, que el importe de la prestación no se haga efectivo.

·      Debe velarse por evitar estos errores en los datos que las empresas están obligadas a comunicar para la correcta tramitación de las solicitudes.

·      Se recomienda consultar la información para empresas del Espacio COVID del SEPE: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

·      Se dispone igualmente de un apartado de preguntas frecuentes para las empresas: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes-empresas.html

 

Departament de Justícia. L'Equip d'Assessorament Tècnic Civil en l'Àmbit de Família (EATAF) del Departament de Justícia, el Col·legi Oficial de Psicologia, de Treball Social i d’Educadores i Educadors Socials  de Catalunya han elaborat un document de “Recomanacions entorn als règims de comunicació i estança dels fills i filles durant l’estat d’alarma”. LLEGIR

 

Mutualidad Abogacía. Adopció d'un paquet d'ajudes pels mutualistes. LLEGIR

 

Agència Tributària de Catalunya

Comunicat mesures urgents en matèria tributària Decret Llei 23/2020. LLEGIR

Comunicat, de 28 de maig, sobre reobertura de les oficinis entre les quals la de Lleida. LLEGIR

Aclariment sobre la data inicial de suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament que preveu el Reial Decret-llei 7/2020. LLEGIR

Mesures excepcionals. Recull. LLEGIR

 

Guia per a dones en situació de violència masclista durant l'Estat d'alarma per la COVID-19. Publicada per la Paeria de Lleida. LLEGIR

 

12/03/20. Acord de la Sala de Govern del TSJC de les matèries que es consideren urgents i en les què, de manera restrictiva i excepcional, es podran dur a terme actuacions judicials no cobertes per la suspensió acordada. LLEGIR

 

Consejo General del Notariado. Instrucció de la Dirección General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març, sobre l'adopció de mesures que garanteixin l'adequada prestació del Servei Públic Notarial. LLEGIR

 

FAQ Agencia Tributaria i COVID-19

 

FAQ Registradors d’Espanya i COVID-19

 

Nota Inspecció de Treball. LLEGIR