Esteu aquí

ACORDS D’ALTRES ÒRGANS I ENTITATS RELACIONATS AMB L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

Guia per a dones en situació de violència masclista durant l'Estat d'alarma per la COVID-19. Publicada per la Paeria de Lleida. LLEGIR

 

El CGPJ  informa:

26/03/20. El CGPJ acorda incorporar als Col·legis d'Adocats a les Comissions de Seguiment dels Tribunals Superiors de Justicia. LLEGIR

18/03/2020. El CGPJ estableix que durant l’estat d’alarma només podran presentar-se escrits processals vinculats a actuacions judicials urgents i sempre a través de LexNET. LLEGIR

 

14/03/20. Acord CGPJ de suspensió de les actuacions judicials i dels terminis processals en tot el territori nacional, garantint els serveis essencials de l’Administració de justícia. LLEGIR

 

12/03/20. Acord de la Sala de Govern del TSJC de les matèries que es consideren urgents i en les què, de manera restrictiva i excepcional, es podran dur a terme actuacions judicials no cobertes per la suspensió acordada. LLEGIR

 

Consejo General del Notariado. Instrucció de la Dirección General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març, sobre l'adopció de mesures que garanteixin l'adequada prestació del Servei Públic Notarial. LLEGIR

 

Agència Tributària de Catalunya. Mesures excepcionals. Recull. LLEGIR

 

FAQ Agencia Tributaria i COVID-19

 

FAQ Registradors d’Espanya i COVID-19

 

Nota Inspecció de Treball. LLEGIR