Esteu aquí

Contacte

Pots contactar amb nosaltres a través del següent formulari:
 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), el Col·legi d'Advocats de Lleida, (d'ara endavant, "Col·legi"), l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és el Col·legi, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat de contestar i obtenir estadístiques de les mateixes.El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. En cap cas hi ha cessió d'aquestes dades a tercers. Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a la nostra seu, Plaça de Sant Joan 6-8 de Lleida o a l'adreça-e col.legi@advocatslleida.org
mapa

Plaça Sant Joan nº 6-8, 1er Lleida
col.legi@advocatslleida.org
973 23 80 07