Esteu aquí

OFERTA FORMATIVA

Formació Consell (accés des de la Plataforma Formació)

Accions formatives gratuïtes (fins el 30 d’abril de 2020). PROGRAMA

Cicle de Webinars gratuïts. PROGRAMA

 

Biblioteca Virtual. Editorial Tirant lo Blanch

Accés en obert a 42 monografies. ACCEDIR (Usuari: LECTURA / Contrasenya: CRISIS)

 

Thomsom Reuters

Curs e-learnig gratuït. Análisi de l'impacte de les mesures legals davant del COVID-19. Disponible des del 26 de març de 2020. ACCEDIR