Esteu aquí

CÀPSULES FORMATIVES ICALL

7a càpsula formativa

"Criteris de la Inspecció de Treball amb motiu dels ERTOs derivats de la COVID-19", a càrrec de la Sra. Sonia Gómez Lite, cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Lleida. Veure AQUÍ.

6a càpsula formativa

"Funció de l'advocacia en la resolució alternativa de conflictes i la situació judicial post COVID-19", a càrrec de la companya Anna Llauradó Sabaté, diputada segona i responsable de l'àrea de mediació. Veure AQUÍ.

5a càpsula formativa

"Reactivació dels terminis processals i de l'activiat judicial", a càrrec del Sr. Luis González Jiménez, secretari coordinador provincial de Lleida.

Primera part. Explicació sobre els terminis processals previstos en el RDL 16/2020. Veure AQUÍ.

Segona part. Exposa com serà la represa de l’activitat judicial a partir de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals. Veure AQUÍ.

4a càpsula formativa

"Moratòries en matèria de Dret Hipotecari amb motiu de la COVID-19", a càrrec del Sr. Albert Guilanyà Foix, magistrat i president de la Secció civil de l'Audiència Provincial de Lleida.

Veure vídeo AQUÍ

3a càpsula formativa

"El procediment especial i sumari en matèria de família introduït pel RDL 16/2020, de 28 d'abril", a càrrec del Sr. Santiago Gimeno Fernández, magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida.

Veure vídeo AQUÍ

2a càpsula formativa

La clàusula rebus sic stantibus en els contractes d’arrendament” , a càrrec del Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius, advocat. 

Veure vídeo AQUÍ

1a càpsula formativa

"RD-Llei 16/2020: mesures per fer front a la COVID-19 dins l'àmbit de l'Àdministració de Justícia i novetats en materìa mercantil", a càrrec del Sr. Eduardo Enrech Larrea, magistrat del Jutjat Mercantil de Lleida.

Primera part. Mesures en l'Administració de Justícia. Veure vídeo AQUÍ

Segona part. Mesures en l'àmbit mercantil. Veure vídeo AQUÍ