Esteu aquí

Cita prèvia (Executar sentència)

Dades personals

NOTA INFORMATIVA. Si el Jutjat que ha dictat la sentència que preteneu executar no és de la província de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

NOTA INFORMATIVA. Si no ha transcorregut més de dos anys des de la Sentència que preteneu executar i en el procediment anterior ja teníeu assignat/da un/a advocat/da del torn d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de posar en contacte amb el vostre advocat/da.