Esteu aquí

MASTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA UDL-EPJ

17.04.2015
UDL

Curs 2014/2015, segona edició del Màster de l'Advocacia. Màster organitzat conjuntament per l'Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l'Advocacia de Lleida i la Facultat de Dret i Economía de la Universitat de Lleida, d'acord a la modalitat prevista a la lletra c) del article 4.1 del RD 775/2011, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals. 

La superació d'aquest Màster constituirà un requisit indispensable per aquells graduats en dret que pretenguin presentar-se a la prova d'accès per a l'exercici de l'advocacia.