Esteu aquí

COMUNICATS DEL CICAC I DEL CGAE

Consell de l'Advocacia Catalana

Comunicat del Consell, de data 12/05/20, sobre els acords del CGPJ, de l'11 de maig, sobre la reactivació de l'Administració de justícia. LLEGIR

Comunicat del Consell, de data 4/05/20, en relació a les mesures processals preses pel RDL 16/2020. LLEGIR

Què puc fer com a ciutadà o ciutadana si crec que en el meu entorn hi ha una situació de violència masclista? LLEGIR

Comissió de Mediació i altres sistemes de resolució de conflictes del CICAC. Anàlisi sobre l'estudi del Pla de xoc davant les conseqüències de l'estat d'alarma en l'Administració de justícia per part del Col·legi Nacional de Lletrats de l'Administració de justícia. LLEGIR

ESTRANGERIA. Comunicat de la comissió d’Estrangeria del Consell de l'Advocacia Catalana, de data 7 d'abril de 2020, sobre la conclusió en breu d’un Conveni per a poder operar per la plataforma Mercurio, que ens permetrà  tramitar les autoritzacions inicials d’estrangeria telemàticament. LLEGIR

Comunicat del Consell, de data 15/03/20, en relació a la declaració de l’estat d’alarma decretat ahir dissabte pel govern espanyol, els decrets impulsats pel govern de la Generalitat i a les indicacions de l’Organització Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandèmia del COVID-19. L’assistència al detingut es farà telefònicament des de la pròpia comissaria i amb visió de les càmeres que hi ha instal·ladesLLEGIR

Comunicat conjunt del Consell de l’Advocacia Catalana i del Consell de Procuradors de Catalunya amb una taula interpretativa dels procediments exclosos de la mesura de suspensióLLEGIR

 

Consejo General de la Abogacía Española

Convocatòria del Consejo General de la Abogacia, per la concessió d'ajudes de caràcter extraordinari pels col·legiats i col·legiades exercents que s'hagin vist perjudicats amb motiu de la pandèmia COVID-19. Es tracta d’ajudes que s’han de destinar a atendre despeses necessàries per l’exercici de la professió. Podeu consultar les bases en el següent enllaç, així com el document de la declaració responsable.

Propuestas del CGAE para una ley de agilización procesal posterior al Estado de alarma, de data 2 de maig de 2020. LLEGIR

Acords / Informes / Comunicats:

26/04/20. Acuerdo Pleno Extraordinario. La Abogacía rechaza por su ineficacia la habilitación del mes de agost en los jugados y tribunales. LLEGIR
21/04/20. Aportaciones del CGAE al primer documento de trabajo sobre medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables para el plan de choque en la Administració de justícia tras el estado de alarma. LLEGIR
21/04/20. Propuestas para el denominado PLAN DE ACTUACIÓN a que se refiere la Disposición adicional decimonovena del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgents complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. LLEGIR
20/04/20. Propuestas del Consejo General de la Abogacía Española para la elaboración de un RDL en materia de Administració de justicia para paliar los efectos derivados del COVID-19. LLEGIR
14/04/20. Informe d'al·legacions del CGAE al primer document de treball, sobre mesures organitzatives i processals, pel pla de xoc a l'Administració de justícia elaborat pel CGPJ, refusant totes aquelles que no responguin estrictament a pal·liar els efectes de l'aturada als tribunals. LLEGIR

ESTRANGERIA. Conveni entre el Consejo General de la Abogacía Española i el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, per a poder operar per la plataforma Mercurio, que ens possibilita la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica en matèria d'estrangeria. LLEGIR. Es preveu l'elaboració d'un Protocol d'actuació, així com el desenvolupament tècnic per part d'ambdues institucions, que permeti la tramitació electrònica, i que està pendent de la tramitació del Ministerio.

CIRCULAR sobre les persones amb discapacitat i les seves famílies davant el COVID-19. LLEGIR

MESURES D’AGILITACIÓ PROCESSAL. Proposta de mesures d'agilització processal que, el Consejo General de la Abogacía ha enviat al Ministeri de Justícia el 6 d'abril de 2020. LLEGIR

La respuesta legal e institucional al COVID19. Manual del Abogado. Consejo General de la Abogacía Española. LLEGIR