Se encuentra usted aquí

ACORDS JUNTA JUTGES DE LLEIDA I ALTRES ACORDS JURISDICCIONALS

REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL:

Reunió Comissió de seguiment provincial AP Lleida, de 28 de maig de 2020. LLEGIR

Comunicat Jutjat de Primera Instància número 1 de Lleida, de 22 de maig de 2020: 

“El presente correo electrónico tiene como finalidad informar que este Juzgado va a empezar a celebrar señalamientos a partir del día 8 de junio.
Por lo que, a partir de ese día se celebrarán todos aquellos señalamientos de este Juzgado que ya se habían señalado con anterioridad al estado de alarma. También, aquéllos que se vayan reseñalando nuevamente y que quedaron suspendidos por el COVID-19. Éstos últimos iremos notificando su reseñalamiento durante estos días.”

Acord de la jutgessa degana de La Seu d'Urgell, de 19 de maig de 2020, sobre l'accés als jutjats. LLEGIR

Acord de la presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, de 18 de maig de 2020, sobre l'accés als jutjats. LLEGIR

Acord del jutge degà, de 18 de maig de 2020, sobre l'accès al Registre civil i Jutjat de Primera Instància núm. 4, i al Jutjat de Vigilància Penitenciària. LLEGIR

Acords presos per la Junta de Jutges de Família del partit judicial de Lleida, de 15 de maig de 2020, en relació a l'aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla de transició cap a la normalitat. LLEGIR

Acord de la Sala de Govern del TSJC, aprovat el 5 de maig de 2020, amb una proposta de Cronograma per a una progressiva represa de l'activitat judicial. La proposta està en fase d'al·legacions per part de Fiscalia, Departament de Justícia i Audiències Provincials. LLEGIR

 

TERMINIS PROCESSALS:

Fiscalía General del Estado. Secretaría Técnica. Informe: Plazos y términos procesales, artículo 324 LECrim y notificaciones telemática al Ministerio Fiscal (30/04/20). LLEGIR

 

PRESENTACIÓ D’ESCRITS  I DEMANDES AL JUTJAT:

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 20 d'abril, aprovant el calendari per la notificació de les actuacions processals no essencials, pendents des de l'inici de l'estat d'alarma, així com, de les generades a partir del 15 d'abril als jutjats de la província de Lleida. LLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 15 d'abril, que aclareix algunes qüestions relacionades amb la pràctica per les oficines judicials, a partir del 16 d'abril, de les actuacions considerades com no essencials. LLEGIR

Acords de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 14 d'abril, en relació a la represa de la presentació d'escrits i els serveis a prestar-se per parts dels jutjats:

Acord SCP Lleida modificació serveis mínims LAJ

Acord SCP Lleida modificaicó serveis miníms funcionaris

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA de 13 d'abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al RD 487/2020, de 10 d'abril. Entra en vigor el proper dimecres dia 15, i entre d’altres disposicions de funcionament dels jutjats, aixeca la prohibició de presentació d’escrits no urgentsLLEGIR

Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, de data 2 d'abril, sobre l’extensió de la circular 1/2015 als òrgans únics i jutjat de guàrdia, i de comunicació dels escrits urgents via correu electrònic als professionals, institucions i ciutadans. LLEGIR

Circular 1/2015, de 3 de març, de la Secretaria de Coordinació Provincial  de Lleida, sobre presentació i  registre centralitzat  d’escrits als Deganats de cada partit judicial. LLEGIR

 

Recull dels acords dels diferents Jutjats de Família de Catalunya sobre règim de guarda i custòdia i visites durant l'estat d'alarma. Societat Catalana d'Advocats de Família. LLEGIR

 

Acord governatiu, magistrada degana de Barcelona, en relació a qüestions organitzaties respecte a la implementacio preferent de la declaració de detinguts per videoconferència,de data 30 de març que entrarà en vigor el 2 d'abril. LLEGIR

Acord governatiu, magistrada degana de Barcelona, per la implementacio preferent de la declaració de detinguts per videoconferència,de data 26 de març. LLEGIR

 

Acord Junta General de Jutges del Partit Judicial de Lleida, de data 13/03/20, sobre suspensió de totes les vistes i actuacions judicials (del 16 al 27 de març) a excepció dels serveis mínims. LLEGIR

 

Acord Junta de Jutges de Família del Partit Judicial de Lleida, de data 20/03/20, sobre règim de visites dels menors. LLEGIR