Esteu aquí

ARTICLES DOCTRINALS D’INTERÈS

Editorial Sepín:

Biblioteca On-line

Recordeu que tots els col·legiats exercents teniu accés gratuïtament a la biblioteca, si encara no us heu donat d'alta podeu fer-ho ara.

Boletín BBO especial coronarivus. ACCEDIR

 

Editorial Tirant lo Blanch: 

Biblioteca Virtual

Accés en obert a 42 monografies. ACCEDIR (Usuari: LECTURA / Contrasenya: CRISIS)

Podcasts i Dossiers elaborats per experts en la matèria sobre qüestions jurídiques sorgides a partir de la COVID-19. ACCEDIR

Dossiers:

Responsabilidad en residencias. Raimundo Prado Bernabéu y  Patricia Gutierrez Escobero. LLEGIR

La incidencia de la regulación de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre las normas administrativas de carácter procedimental. Antonio Descalzo González. LLEGIR

Medidas socitarias y concursales. Eduardo Aznar Giner. LLEGIR

Incidencia en el ámbito del derecho de sociedades y el derecho concursal del RDL 8/2020, de 17 de marzo. José Antonio García-Cruces. LLEGIR

Las últimas novedades más destacadas sobre los ERTES. Actualitzat al Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, a l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. LLEGIR

Comentarios a las medidas fiscales aprobadas para hacer frente al impacto económico del COVID-19. Domingo Carbajo Vasco, inspector de Hacienda del Estado. LLEGIR

Real Decreto Ley. Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales. Domingo Carbajo, inspector Hisenda de l’Estat. LLEGIR

 

UdL:

Quadern núm. 1/Juny 2020. ZOOM INTERDISCIPLINARI "La COVID-19 i les desigualtats socials. Reflexions interdisciplinàries", elaborat pels membres de l'equip de la Càtedra d'Estudis sobre les Desigualtats Socials de la UdL. LLEGIR

 

Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el Estado de alarma por el COVID-19. Miquel Àngel Falguera Baró, magistrado especialista TSJ Catalunya. LLEGIR

 

Abogacía Española. Entrevista a la companya Anna Llauradó, diputada segona de la Junta i responsable de l'àrea de Mediació. LLEGIR

 

El reproche penal a los actos de desobediencia a agentes de la autoridad en el período de Estado de Alarma por el Coronavirus. Vicente Magro Servet, magistrat de la Sala Penal del TS. LLEGIR

 

VLEX. Guia pràctica de Dret Laboral (Premium) gratuïta: Us informem que l’Editorial  VLEX ha decidit activar en obert per a la totalitat de l’advocacia que conforma el Consell de l’Advocacia Catalana, el seu producte Premium “Guia pràctica de Laboral”, només durant aquest mes d’ABRIL, amb l’objectiu que l’advocacia catalana pugui consultar-la. ACCEDIR. Les persones que NO estiguin donades d’alta en Vlex, s’hauran de subscriure mitjançant el següent enllaç per accedir gratuïtament al producte.

 

Nota al RDL 10/2020 sobre permís retribuït recuperable, del Director dels Serveis Jurídics del Consejo General de la Abogacía Española resolent diversos aspectes relacionats amb l'exercici de la professió. LLEGIR

 

La respuesta legal e institucional al COVID19. Manual del Abogado. Consejo General de la Abogacía Española. LLEGIR

 

Resumen de las medidas acordades por el gobierno en material laboral y de seguridad social con motivo del Estado de alarma, como consecuencia del virus COVID-19, contenidas en los RDL 6/2020, de 10 de marzo, 7/2020, de 12 de marzo, y 8/2020, de 17 de marzo. Pedro Tuset del Pino, magistrado. LLEGIR

 

Más de 300 Preguntas y Respuestas sobre aspectos jurídicos del coronavirus. Biblioteca On-Line. Sepín. ACCEDIR

 

Dossier Impacto jurídico del COVID-19: novedades del Real Decreto-ley 8/2020. Thomson Reuters. ACCEDIR

 

COVID-19. Preguntas frecuentes en los distintos ámbitos jurisdiccionales. Áreas Procesales del ICAM. LLEGIR