Esteu aquí

2018 - CONFERÈNCIES Introducció al nou dret d'obligacions i contractes del CCCat

Des de la Comissió de Formació - Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi s'ha organitzat dues sessions sobre el nou dret d'obligacions i contractes.
 

Dates: Dijous, 15 i 22 de març de 2018
Hora: De les 18.00
a les 20.00 hores
Lloc: Sala d'actes Col·legi o per videostreaming des del vostre PC*
* La sessió del  dia 15 és podrà seguir per videostreaming en directe o en diferit i la sessió del dia 22 només en videostreaming en diferit

Ponent:

Sr. Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil, director del Departament de Dret Privat de la UdL
 

L'objecte d'aquestes dues sessions és una introducció al nou dret d'obligacions i contractes arran de la promulgació i entrada en vigor del Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya. Amb caràcter introductori caldrà fer esment de si la Generalitat té competència per a aprovar aquest llibre, atesa la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del govern de l'Estat, i fer una crítica de la sistemàtica aprovada per a aquest Llibre 6è.

A continuació s'analitzarà la regulació de la compravenda, aparentment molt diferent de la que es conté al Código civil estatal, però que en canvi està en la línia de les vendes de consum que es regulen al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. D'entrada, les novetats semblen moltes: s'afirma l'obligació de transmetre la propietat i de lliurar béns conformes en la mateixa definició. En efecte, la noció de conformitat és clau en aquesta regulació moderna de la compravenda i mereix un estudi detallat, junt amb les conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació i el ventall de remeis de què disposa en especial el comprador. Una altra novetat destacable és l'opció per l'open price, és a dir, no cal que el preu estigui determinat. Hi ha novetats destacades en matèria de rescissió per lesió en la mesura que s'afegeix com a causa de resolució l'avantatge injust. D'altra banda, s'observen un seguit de normes específiques i feixugues sobre la compravenda d'immobles.

Hi ha altres dos contractes que es regulen de bell nou: el contracte de mandat i el contracte d'aliments. A més s'estudiaran les novetats més destacables, que són poques, en la resta de contractes que es regulen el Llibre 6è.

PROGRAMA SESSIONS
 

Preus:
Col·legiats:  Gratuïta

Alumnes Màster Advocacia UdL (curs 2016/2018 i 2017/2019): Gratuïta

No col·legiats: 20 €

Inscripció:
Heu de formalitzar la inscripció abans del 13 de març. Serà condició indispensable per formalitzar la inscripció complir aquests requisits.
En el cas que tingueu problemes amb el pagament amb targeta podeu fer transferència al compte ES71 3191 0502 1345 8159 0728 i enviar el comprovant a biblioteca@advocatslleida.org

.

 

Data: 
15.03.2018
22.03.2018
Preu col·legiat exercent: 
0.00
Preu col·legiat no exercent: 
0.00
Preu no col·legiat: 
20.00€