Esteu aquí

Normativa: General, Colegial

Estatuts del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

En vigor des del 20 de març de 2011.

Reglament del Fons Mutual d'Assistència de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Incorpora les modificacions aprovades en l'Assembla General Extraordinària de 20 de desembre de 2018

 

Podeu consultar aquest document a la Zona Privada - Normativa col·legial

Reglament regulador de les Comissions Delegades del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Text aprovat per l'Assemblea Extraordinària del dia 1 de desembre de 2011.

Normativa de l'Advocacia Catalana

RESOLUCIÓ JUS/110/2019, de 22 de gener, de modificació de la Normativa de l'Advocacia Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.
En vigor des del 19 de febrer de 2019

Estatuto General de la Abogacía Española

Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

Código Deontológico de la Abogacia

Código Deontológico de la Abogacía, aprovat pel Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de març de 2019.

En vigor des del 8 de maig de 2019