Esteu aquí

Normativa: General, Col·legial

Estatuts del Col·legi d'Advocats de Lleida

En vigor des del 20 de març de 2011.

Reglament del Fons Mutual d'Assistència de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida

Podeu consultar aquest document a la Zona Privada - Normativa col·legial

Reglament d'informe-arbitratge d'honoraris

Aprovat en Assemblea General Ordinària de 26/03/01)

Reglament regulador de les Comissions Delegades del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Text aprovat per l'Assemblea Extraordinària deldia 1 de desembre de 2011.

Normativa de l'Advocacia Catalana

RESOLUCIÓ JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya la Normativa de l'Advocacia Catalana. El Ple del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya va aprovar la Normativa de l'Advocacia Catalana en sessions d'1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009. La Normativa entrarà en vigor el 26 d'abril de 2009.

Estatuts de l'Advocacia Espanyola