Esteu aquí

Junta de govern

Composició de la Junta de Govern des del gener de 2019

Jordi Albareda Cañadell
Jordi Albareda Cañadell

Degà

Javier Alonso Sancho

Diputat 1r
Responsable de l'Área de Deontologia

Anna Llauradó Sabaté

Diputada 2a

Responsable de l'Àrea de Mediació

Roger Mir Sarrablo

Diputat 3r

Responsable del Torn d'Ofici

Mireia Pardell Cartes

Diputada 4a

Responsable de l'Àrea de Drets

Meritxell Estiarte Garrofé

Diputada 5a

Responsable de l'Àrea de Comunicació

Neus Bellera Fondevila

Diputada 6a

Responsable de l'Àrea de Cultura

Marc Torres Bacardi

Diputat 7è
Responsable de l'Àrea de TIC 

Josep Miquel Moragues Martínez

Bibliotecari

Responsable de l'Àrea de Formació

Antònia Martí Teruel

Tresorera

 

Anna Cristobal Samperi

Secretària