Se encuentra usted aquí

AEDAF - Sessió via streaming

22.05.2017

Sessió sobre les Novetats a la doctrina administrativa a l'Impost sobre Societats, de les 18.00 a les 19.30 hores

  • El còmput de la reserva de capitalització en grups de consolidació (V4962-16 i V0134-17).
  • La reversió del 30% d'amortizació no deduïda en cas de transmissió del bé (V3421-16 i V5235-16).
  • Els escrows i la imputació d'operacions de termini (V5445-16).
  • Canvis a la composició de grups fiscals i els seus efectes en el INCN (V5286-16)
  • La cessió de drets de vot entre societats no genera cap resultat comptable i per tant tampoc fiscal (V5322-16).
  • Efectes de l'extinció de grup fiscal per compra d'un altre grup (V5421-16).
  • RFE: Aportació no dinerària branca d'activitat negoci de loteria i posterior donació als fills (V5232-16).
  • RFE: Fussió gemel·lar (V0212-17).
  • RFE: Aportació de branca d'activitats vs aportació d'actius (V5446-16).

A càrrec de Blanca Usón.