Se encuentra usted aquí

AEDAF - Sessió via streaming

15.05.2017
Lugar: 
Sala d'actes Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Sessió del grup Procediment Tributari, de les 18.00 a 19.30 hores

1. Comprovació de valors: qüestions controvertides. A càrrec de Noemí Naranjo.

a. Sentència TS de 4/04/17, reclamació 639 i 640

b. Resolució TEAC de 19/01/17, reclamació 5240/16

c. Sentència TS de 12/07/16, reclamació 2447/15

2. Sentència del TS de 27 de març de 2017. Retroacció d'actuacions. Abast de l'art. 150.5 LGT (Redacció anterior). Especial consideració del Vot particular: magistrat José Ma Díaz Delgado. Renaixement de la doctrina del trio únic. A càrrec de Rosa Ma. Pérez.

3. Resolució del TEAR de Catalunya de 9 de febrer de 2017: liquidació d'interessos de demora en els diferents supòsits d'execució de resolucions. A càrrec de Rosa Ma. Pérez.