Se encuentra usted aquí

2015 - JORNADA Els concursos després de la reforma de Llei Concursal

22.10.2015
Sala d'actes Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Jornada organitzada per la Comissió de Formació del Col·legi, que s'impartirà el dijous, 22 d'octubre de 2015, de 18:30 a 20:30 hores.

El passat dia 26 de maig es publicava la Llei 9/2015, de mesures urgents en matèria concursal que va entra en vigor el passat 27 de maig de 2015. Aquesta norma introdueix importants reformes en la Ley Concursal en matèria de conveni i de liquidació concursal amb la finalitat de facilitar la continuïtat d'empreses econòmicament no viables

PROGRAMA I PONENTS

 Aspectes més destacats de la reforma de la Llei Concursal

Sr. Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrat de l'Audiència Provincial d'Alaba

Carències de la reforma, inconvenients i avantatges, i propostes de futur legislatives per a millorar la Llei Concursal

Sr. Raimon Casanellas Bassols, economista, soci-director de INSOLNET

Preus:

Col·legiats, alumnes del Màster en Advocacia: Gratuïta    /    No col·legiats: 25 € (sempre que hi hagi disponibilitat)

Inscripció:

Heu d'enviar la butlleta d'inscripció a la Secretaria del Col·legi abans del 20 d'octubre, junt amb el comprovant del pagament, si és el cas. El pagament heu de fer-lo al compte de la Caixa d'Advocats 3191-0502-13-4581590728. Serà condició indispensable per formalitzar la inscripció complir aquests requisits.