Se encuentra usted aquí

JORNADA Reforma del Codi Penal

04.06.2015
10.06.2015
Sala d'actes Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Jornada organtizada per la Comissió de Formació del Col·legi, amb l'objectiu d'abordar les modificacions introduïdes per la reforma del Codi Penal que entrarà en vigor el proper dia 1 de juliol de 2015.

PROGRAMA

Dijous, 4 de juny de 2015 - De 18:30 a 20:30 h

Els delictes d'ordre públic i els delictes contra la llibertat sexual

Mariona Llobet Angli, professora de Dret penal de la UPF

Principis rectors i aspectes processals de la reforma

Javier Hernández García, president de l'AP de Tarragona

Dimecres, 10 de juny de 2015 - De 18:30 a 20:30 h

Concursos de delictes, execució de penes i llibertat condicional i vigilada

Ramón García Albero, catedràtic de Dret penal de la UdL

Els delictes socioeconòmics i la reforma del Codi Penal

Víctor Gómez Martín, catedràtic acredit de Dret penal de la UB

PREUS

Col·legiats exercents: 20 €  /  Col·legiats no exercents: 25 €  /  No col·legiats: 30 €

INSCRIPCIÓ

Fins el 2 de juny de 2015. Places limitades