Se encuentra usted aquí

Turno de oficio

Escrit de renúncia del sol·licitant

Model d'escrit per tal de comunicar a la Comissió del Torn d'Ofici els desistiments del justiciable a la designa de professionals o bé, al benefici de Justícia Gratuïta.

Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4578-2017 (4/04/2018)

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4578-2017, ..., contra els apartats u, dos, quatre i cinc de l'article únic de la Llei 2/2017, de 21 de juny, que modificava els articles 1, 22, 25 i 30 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ABOGADA/0 DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Subcomisión de violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Febrero 2017

Audiència Provincial de Barcelona. Secció 12a. Interlocutòria (juny 2017)

Costes processals temes d'ofici

Informe sobre Costas y Justicia Gratuita

El Ple del Consejo General de la Abogacía Española, en la seva sessió de 24 de juny de 2016, va adoptar per unanimitat, l'acord d'aprovar l'informe sobre costes i justícia gratuïta elaborat pel Conseller, Sr. García Cazorla, membre de la Comisión de Ordenación Professional y Col·legial del Consejo.

Audiència Provincial de Lleida. Secció segona. Interlocutòria (2/05/2011)

Costes i justícia gratuïta

Model lletrats escrit DEVOLUCIÓ PER COBRAMENT HONORARIS

Podeu consultar aquest Model a la Zona Privada - Documents d'interès

MANUAL INSTRUCICIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ D'ACTUACIONS DE TORN D'OFICI

Podeu accedir al Manual des de la Zona Privada - Documents d'interès

Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia Catalana per a l'establiment del marc d'actuació en materia de prestació d'Assistència Jurídica Gratuïta

Páginas