Esteu aquí

Tràmits i documents

Pla de parentalitat

D'acord amb el que estableix la disposició addicional 9a de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre II del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, el Departament de Justícia, en col·laboració amb els Col·legis professionals, ha de difondre la informació sobre el Pla de Parentalitat. Consultar una Guia i un Model, amb caràcter merament indicatiu.

Acord Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Adoptat en la sev sessió d'11 de gener de 2011, referent a la se visita a Lleida el passat dia 9/11/10, quan es va reunir amb la Jutna de Govern d'aquest Col·legi i amb representants d¡altres col·lectius professionals.

Llibre "Documents sobre Execució Penal"

Editat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especailitzada.

Regulación de los letrados asesores

Informe que emite la Comisión Jurídica Asesora del CGAE sobre la regulación de los letrados asesores del órgano de administració de sociedades mercantiles y sobre la posibilidad de designar a letrados-personas jurídicas

Llei d'accés a la professió d'advocat

Podeu consultar el document eleborat pel CGAE, a títol merament informatiu, amb les preguntes i respostes més freqüents (FAQ) al respecte

INSTRUCCIONS PER ACCEDIR AL FORMULARI PER COMUNICAR A L'AEAT LES DECLARACIONS DE CONCURS DE CREDITORS
LOS HONORARIOS PROFESIONALES

Conferència impartida pel Sr. Miguel Ángel Aragüés Estragüés, a la seu del Col·legi de l'Advocacia de Lleida el dia 4 de setembre de 2012.

PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CGAE PER A L'EXERCICI 2013

Pàgines