Esteu aquí

He rebut una altra resolució

Enrere

 

a) Resolució provinent d’un Jutjat d’Instrucció o d’un Jutjat Penal, en la vostra condició de persona investigada, en la qual us concedeixen un termini per realitzar qualsevol tràmit (declaració, formular al·legacions...): no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que heu de trucar immediatament al Jutjat pertinent per tal de demanar directament l’advocat/da d’ofici, i suspendre els terminis conferits.

Si es tracta d’un Judici Immediat per delictes lleus (anteriorment Judici de Faltes), atès que segons la llei no necessiteu advocat/da, el Jutjat només us en concedirà si l’altra part va assistida de lletrat/da.

En aquests casos el Jutjat ja presentarà directament la pertinent sol·licitud al Col·legi, que procedirà a designar advocat/da d’ofici.

 

b) Resolució provinent d’un Jutjat d’Instrucció o d’un Jutjat Penal, sense ser persona investigada, en la qual us concedeixen un termini per realitzar qualsevol tràmit (per ex. comparèixer com a testimoni...): no heu de demanar cita per al SOJ atès que segons la llei no necessiteu advocat/da. Si voleu més informació, heu de trucar directament al Jutjat corresponent.