Esteu aquí

RENOVACIÓ ESTATUTÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN: PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS I DE PERSONES ELEGIDES

La Junta Electoral, en la seva reunió de data 9 de novembre de 2018, ha adoptar l'Acord de proclamació de candidats i de persones elegidies.

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS I DE PERSONES ELEGIDES

EDICTE PROCLAMACIÓ CANDITATS

 

Convocatòria d'eleccions col·legials per al proper dia 29 de novembre de 2018, en les quals s'hauran d'elegir els següents càrrecs de la Junta de Govern.

- Degà o degana
- Diputat o diputada segona
- Diputat o diputada tercera
- Diputat o diputada quarta
- Diputat o diputada cinquena
- Tresorer o tresorera
- Bibliotecari o bibliotecària

 
Es renoven, per expiració dels respectius anys de mandat, que es compliran el proper mes de gener, els càrrecs de degà (Jordi Albareda Cañadell), diputada segona (Anna Nadal Braqué), diputat quart (Celestí Pol Vilagrasa), diputada cinquena (Aran Martínez Cardeñes), i tresorer (Carles Alaman Badia).

Així mateix, es renoven per cessament voluntari de les persones que els ocupen, els càrrecs de diputada tercera (Mercè Cirera Clotet) i bibliotecària (Yasmina González Gil), que també quedaran vacants el proper mes de gener.

 

CONVOCATÒRIA ELECCIONS

CALENDARI ELECTORAL

CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL