Esteu aquí

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER LA RENOVACIÓ ESTATUTÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN

Convocatòria d'eleccions col·legials per al proper dia 29 de novembre de 2018, en les quals s'hauran d'elegir els següents càrrecs de la Junta de Govern.

- Degà o degana
- Diputat o diputada segona
- Diputat o diputada tercera
- Diputat o diputada quarta
- Diputat o diputada cinquena
- Tresorer o tresorera
- Bibliotecari o bibliotecària

 
Es renoven, per expiració dels respectius anys de mandat, que es compliran el proper mes de gener, els càrrecs de degà (Jordi Albareda Cañadell), diputada segona (Anna Nadal Braqué), diputat quart (Celestí Pol Vilagrasa), diputada cinquena (Aran Martínez Cardeñes), i tresorer (Carles Alaman Badia).

Així mateix, es renoven per cessament voluntari de les persones que els ocupen, els càrrecs de diputada tercera (Mercè Cirera Clotet) i bibliotecària (Yasmina González Gil), que també quedaran vacants el proper mes de gener.

 

CONVOCATÒRIA ELECCIONS

CALENDARI ELECTORAL

CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL