Esteu aquí

Assemblea General Ordinària (Aprovació dels comptes col·legials exercici 2017), 27 de març de 2018

Assemblea General del Col·legi, el dimarts, 27 de març de 2018, a les 13.00 hores a la seu col·legial.

És tracta de l'assemblea ordinària per a l'aprovació dels comptes col·legials corresponents a l'exercici 2017.

Ordre del Dia:
  1. Lectura de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe de les activitats col·legials de l'any 2017.
  3. Proposta, debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes del Col·legi corresponents a l'exercici 2017.
  4. Proposta, debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes del Fons Mutual d'Assistència del Col·legi de l'exercici 2017.
  5. Torn obert de paraules