Esteu aquí

ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS

Certificat per tal que el personal del despatx pugui accedir a l'edifici del Jutjat del partit judicial de Lleida

Certificat responsabilitat accés jutjat testimoni/perit

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19

Infografies de les mesures de seguretat facilitades per la Generalitat de Catalunya. DESCARREGAR

Comisió de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Guía de Registros de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos del tipo trust. LLEGIR

NOTA SOBRE la Guía de Registros de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos del tipo trust. LLEGIR

Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documents d'anàlisi i opinió.

Ministerio de Consumo. ¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla? GUIA

Ajuntament de Lleida. Mapa digital de la ciutat de Lleida. LLEGIR

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Informació sobre la Campanya Agrària 2020. LLEGIR

Oferta de feina. Tècnic/a Recursos Humans. LLEGIR

Web d'interès per a PYMES i autònoms en relació al COVID-19. De la Secretaría General de Industria y PYME, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. ACCEDIR

Banc de Sabadell: 

Actualització de les Línies ICO AVALS - COVID19. Consulta aquí.

Pla d’ajuda financera als professionals de la justícia i al sector legal, línia ICO-COVID 19. Consultar aquí.

Banc de Santander. Pla d’ajuda financera als professionals de la justícia i al sector legal, línia ICO-COVID 19. Consultar aquí.

Arquia. Alternatives de finançament: possibilitat de sol·licitar la línia d’avals ICO COVID-19 Reial Decret-Llei 8/2020, finançament a través de Comptes de Crèdit i Préstecs posats a disposició a través de Comunitats Autònomes; finançament del pagament d’impostos; finançament de cobraments pendents. Consultar aquí.

Certificat autorresponsable de desplaçament

Comunicación a los trabajadores de la suspensión temporal de contrato por fuerza mayor (sin periodo de consulta)

Model suspensió vistes. Situacions compreses en les mesures adoptades pel Govern i les CCAA per evitar la propagació del COVID-19

Guia ràpida per teletreballar amb seguretat. Consorci Administració Oberta de Catalunya

Teletreball a través de les eines que ja disposem amb l’Office 365 i el correu electrònic @advocatslleida.org

Correus adopta mesures extraordinàries