Esteu aquí

NORMATIVA SOBRE MESURES EN L’ÀMBIT LABORAL I TRIBUTARI COVID-19 - Normativa estatal

REIAL DECRET-LLEI 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població. (BOE núm. 87 de 29 de març de 2020).

REIAL DECRET-LLEI 9/2020, pel que s’adopten mesures complementàries, a l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. (BOE núm. 86, de 28 de març de 2020)

 

Ministeri de Justícia. Instrucció 1/2020, del Secretari general de l’Administració de justícia relativa a la gestió del compte de dipòsits i consignacions judicials durant la vigència de l’Estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març. LLEGIR

 

Seguretat Social. Criteri 5/2020 sobre l’aplicació de l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. LLEGIR

 

Comunicat del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informant dels expedients de prestacions per desocupació a l’empara dels ERTES. LLEGIR

 

Ministeri de Treball i Economia Social. Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou coronavirus, que podeu consultar en aquest enllaç.

 

Ministeri de Justícia. Resolució del Ministre de justícia sobre seguretat laboral de l’Administració de justícia durant la pandèmia (LLEGIR), i annex de mesures preventives a la pandèmia per COVID 19 (LLEGIR)