Esteu aquí

NORMATIVA RELACIONADA AMB L’ESTAT D’ALARMA - Normativa catalana

Pla d'obertura progressiva d'activitats. Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-CoV-2 a Catalunya, de 19 de novembre de 2020

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8458, de 15 de juliol de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8383, de 9 d'abril de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8364, de 13 de març de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8358, de 6 de març de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8352, de 27 de febrer de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8346, de 20 de febrer de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8335, de 6 de febrer de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8318, de 17 de gener de 2021).

RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8266, de 9 de novembre de 2020).

DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. (DOGC núm. 8263, de 4 de novembre de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8259, de 30 d'octubre de 2020).

DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per  l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. (DOGC núm. 8254, de 25 d'octubre de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8254, de 25 d'octubre de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8248, de 16 d'octubre de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. (DOGC núm. 8224, de 26 de setembre de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8213, de 29 d'agost de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. (DOGC núm. 8189A, de 30 de juliol de 2020). 

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC –MICROEMPRESES) (ref. BDNS 517440). (DOGC núm. 8189, de 30 de juliol de 2020). El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Enllaç al tràmit per sol·licitar l’ajut, aquí.

RESOLUCIÓ SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. (DOGC núm. 8185A, de 24 de juliol de 2020). 

RESOLUCIÓ SLT/1747/2020, de 18 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del Segrià. (DOGC núm. 8180A, de 18 de juliol de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. (DOGC núm. 8177A, de 15 de juliol de 2020). Us recordem que la seva aplicació NO COMPORTA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS NI JUDICIALS. Les vistes assenyalades s’han de celebrar, i les diligències processals s’han de realitzar excepte que s’apreciïn circumstàncies que ho desaconsellin, per part de l’òrgan judicial responsable.

DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. (DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020).

Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Comunicat d'actualització de la fase d'emergència del PROCICAT, de data 12 de juliol de 2020, sobre la situació epidemiològica dels municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i de les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat... LLEGIR

RESOLUCIÓ SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià. (DOGC núm. 8169A, de 4 de juliol de 2020). 

RESOLUCIÓ INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones dels municipis de la comarca del Segrià. (DOGC núm. 8169, de 4 de juliol de 2020). 

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020).

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, de mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020).

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-10. (DOGC núm. 8155, de 16 de juny de 2020).

LLEI 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. (DOGC núm. 8124, de 30 d'abril de 2020). La Llei estableix, a la part primera, relativa a les mesures fiscals, un seguit de modificacions en l'àmbit dels tributs propis i en el dels tributs cedits.

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia general per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesues urgents amb el mateix objectiu. (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesani i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19  (ref. BDNS 503882). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881). (DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020)

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. (DOGC núm. 8095A, de 25 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8093B, de 23 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/761/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8093B, de 23 de març de 2020)

RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. (DOGC núm. 8092, de 22 de març de 2020)

RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8090A, de 20 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8088A, de 18 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8087A, de 17 de març de 2020)

RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8085, de 15 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8084B, de 13 de març de 2020)

RESOLUCIÓ INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s'aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. (DOGC núm. 8084B, de 13 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8083A, de 13 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8083A, de 12 de març de 2020)

RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (DOGC núm. 8082A, d'11 de març de 2020)

Canal Salut