Esteu aquí

EL SUPREM UNIFICA DOCTIRNA: SI EL LLETRAT NO NOTIFICA EL RETRÀS A L'ASSISTÈNCIA A UNA VISTA ORAL, ES CONSIDERARÀ QUE DESISTEIX DE LA CAUSA

La STS 442/2019 pot resultar transcendent en el nostre dia a dia. El Suprem unifica doctrina: si el lletrat no notifica el retràs a l’assistència a una vista oral, es considerarà que desisteix de la causa.

Si l'advocat no es presenta a la citació perquè aquesta li coincideix amb un assenyalament en un altre jutjat, i no avisa d'aquesta circumstància, es considerarà que ha desistit de la causa a la que no ha comparegut en cas de ser actor, o s’ha celebrat sense ell en cas de ser demandat. Així ho determina el Tribunal Suprem en aquest sentència que unifica doctrina i rebutja el recurs de cassació interposat per una lletrada, a qui, després d'haver estat cridada tres vegades sense resposta a l'hora que havia de començar l'acte de conciliació, un jutjat del social de Sevilla va tenir per desistida de la seva demanda.

El TS subratlla que la legislació permet la suspensió dels assenyalaments a fi de garantir el dret de defensa i a la tutela judicial efectiva. Això no obstant, totes les previsions legals que regulen aquesta circumstància, entre elles l'article 83.1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, determinen que la incompareixença injustificada s'entendrà com una renúncia a la pretensió.

STS 442/2019