Esteu aquí

Adjudicació del 0,7% del pressupost col·legial 2018 destinat a solidaritat

Com cada any, la Junta de Govern ha d'adjudicar l'import equivalent al 0,7% del pressupost col·legial a algun col·lectiu que treballi pel desenvolupament de les societats i grups més necessitats. Segons el pressupost vigent, aquest ajut de solidaritat pujarà enguany la quantitat de 5.400,00 €.

Les bases de la convocatòria les podeu trobar al següent enllaç.

Abans de prendre una decisió, i per tal de poder fer-ho amb el major nombre d'opcions possibles a sobre la taula, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes i suggeriments, abans del proper dimarts dia 15 de gener de 2019.

 - Any 2003:  ARRELS DE LA FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNACIO DE  LOIOLA
                     BUFETE POPULAR "BORIS VEGA" DE MASAGA-NICARAGUA

 - Any 2004:  INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CONTROAMERICANA "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS DEL SALVADOR (IDHUCA).

 - Any 2005:  INTERMON OXFAM
                     JURISTES SENSE FRONTERES

    
 - Any 2006:  JURISTES SENSE FRONTERES
                      INTERMON OXFAM
                      BUFET POPULAR BORIS VEGA

 - Any 2007:  AMNISTIA INTERNACIONAL

 - Any 2008:  FUNDACIÓ FERRERUELA
                     FUNDACIÓ ÀNGEL OLARAN

 - Any 2009:  FUNDACIÓ VICENTE FERRER

 - Any 2010:  CÁRITAS DIOCESANA DE LLEIDA

 - Any 2011: ASSOCIACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE LLEIDA
                    ASSOCIACIÓ MARC PALMÉS - NENS DE KATANA

-  Any 2012:  ASSOCIACIÓ PROSEC (PROMOTORA SOCIAL)
                     UNIVERSITAT CENTROAMERICANA "JOSE SIMEÓN CAÑAS" DEL SALVADOR

-  Any 2013:  ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA
                     ASSOCIACIÓ CULTIVANT LA VIDA

-  Any 2014:  ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CARITAT SANT VICENÇ DE PAUL
                     "MÚSICA PARA SALVAR VIDAS ONG"

-  Any 2015:  FUNDACIÓ ILERSIS
                     ONG PETITS DETALLS

-  Any 2016:  ASSOCIACIÓ PEL VOLUNTARIAT AL SERVEI D'ACOLLIDA RESIDENCIAL D'URGÈNCIA "LA DONA SAMARITANA"
                     FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA DE LLEIDA

-  Any 2017:  ASSOCIACIÓ AREMI
                     FUNDACIÓ JERICÓ