Esteu aquí

2017 - Curs ESPECIALITZACIÓ LLETRADA EN ESTRANGERIA (videoconferència/presencia/videostreaming)

El Consell de l'Advocacia Catalana ha col·laborat amb els Col·legis d'Advocats de Sabadell, Sant Feliu de Llobregat i Tarragona per organitzar una nova edició del curs.

El curs consta de: 16 sessions teòriques (32 h), que podeu seguir per videoconferència des del Col·legi o per videostreaming en directe o diferit; sessions pràctiques (4 h), presencials; i una prova final (2 h). En total 38 hores.

Aquest curs, superada la prova final, habilita per accedir al torn d'ofici d'estrangeria del nostre Col·legi.

 
Dates sessions teòriques: Del 20 de setembre al 20 de novembre de 2017 (dimecres i dilluns).
Hora: De 15.00 a 17.00 h
Lloc: Sala d'actes Col·legi (sessions per videoconferència i sessions presencials) / Des del propi PC.

Funcionament del curs:
1. Aquest curs serà presencial als Col·legis de Sabadell, Sant Feliu de Llobregat i Tarragona.

2. La durada del curs és de 38 h (32 h de contingut teòric; 4 h sessions pràctiques i 2 h prova presencial obligatòria).
3. Sessions pràctiques: les pràctiques es realitzaran des del 21 de novembre al 14 de desembre de 2017, només s'oferiran en format PRESENCIAL. Aquestes sessions seran presencials al nostre Col·legi sempre que tinguem més de 10 alumnes matriculats al curs.
4. La prova presencial obligatòria tindrà lloc el divendres 15 de desembre de 2017, de 14:00 h a 16:00 h.

Requisits perquè els alumnes obtinguin el certificat:
1. Seguir els continguts teòrics en qualsevol de les tres modalitats disponibles: presencial, videoconferència o videostreaming (internet). Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEOSTREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d'accés personals que cada alumne hagi creat. Al finalitzar el curs es comprovarà visualització total del curs per l'alumne. No s'admeten visualitzacions compartides amb una única clau d'accés.
2. Haver assistit presencialment a les sessions pràctiques (?? hores lectives).
3. Superar la prova presencial obligatòria que es farà el 15 de desembre de 2017.
4. Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat de videostreaming i no realitzin ni les pràctiques ni la prova, se'ls lliurarà un certificat d'inscripció que NO habilita per accedir al torn d'ofici d'estrangeria.

 

Inscripció:
En el cas que tingueu problemes amb el pagament amb targeta podeu fer transferència al compte ES71 3191 0502 1345 8159 0728. 
Data: 
20.09.2017
27.09.2017
02.10.2017
04.10.2017
09.10.2017
11.10.2017
16.10.2017
18.10.2017
23.10.2017
25.10.2017
30.10.2017
06.11.2017
08.11.2017
13.11.2017
15.11.2017
20.11.2017
Preu col·legiat exercent: 
165.00
Preu col·legiat no exercent: 
165.00
Preu no col·legiat: 
210.00€
Documents relacionats: