Esteu aquí

Cita prèvia (Demanda laboral)

Dades personals
Seleccioneu el tipus de demanda laboral
Acomiadament, reclamació quantitat, salaris...

NOTA INFORMATIVA. Si el domicili de l’empresa demandada no és de la província de Lleida, i el lloc de treball tampoc, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no tenéis que pedir cita para el SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).

Reclamació contra l’INSS, INEM, ICAS:
Llegir NOTA INFORMATIVA 1. No envieu sol·licitud
 

NOTA INFORMATIVA 1. Si, segons la pròpia resolució, el termini de 30 dies és per formular una reclamació prèvia a la via judicial (obligatòria per poder presentar la posterior demanda judicial), no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’organisme emissor de la resolució, demanar el model per fer la reclamació prèvia, i presentar les al·legacions oportunes davant el mateix organisme.

NOTA INFORMATIVA 2. Si l’organisme no és de la província de Lleida, per a designar-vos advocat/da d’ofici, no heu de demanar cita per al SOJ, sinó que us heu de dirigir a l’oficina de Deganat de l’edifici dels Jutjats (trucar al telèfon 973.700160).