Se encuentra usted aquí

INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE D'ESTATUTS DEL CONSELL DE COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA

La proposta dels nous Estatuts del Consell, van ser aprovats, inicialment, en la sessió ordinària del Ple del dia 25 de novembre de 2019, per a la seva Exposició pública, pel termini d'un mes (del 20 gener al 21 de febrer de 2020, ambdós inclosos, abans de so·licitar la seva adequació a la legalitat al DJUST.

Fins el 21 de febrer de 2020 es poden fer arribar esmenes, al·legacions o suggeriments al Projecte d'Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya mitjançant la serva presentació davant del Registrre General del Consell (C/ Roger de Llúria, 113, 3a; horari de dilluns a divendres de 8 a 15 h), per correu ordinari o per mitjà de correu electrònic dirigit a l'adreça recepció@cicac.cat. LLEGIR MÉS