Esteu aquí

Torn d'Ofici

El torn d’ofici és un servei públicestablert per garantir l’assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat d’ofici o no en nomenin cap quan sigui preceptiva la seva intervenció, i consisteix en la designació d’ofici d’un advocat.

El torn d’ofici es refereix també als llistats de advocats d’oficiexistents als Col.legis d’Advocats per a tots els ciutadans (amb recursos econòmics o no) , que poden requerir els seus serveis.

L'assistència jurídica d'ofici és una obligació de l'advocacia en el seu conjunt, que nosaltres organitzem d'una manera transparent, eficient i perseguint el millor servei del ciutadà, amb subjecció a les normes deontològiques de l'advocacia.

El Col·legi de l'Advocacia de Lleida és la institució competent per a l'organització de l'assistència jurídica d'ofici dins de la nostra demarcació territorial.

Els òrgans competents per decidir l'organització general i prendre les decisions necessàries per a l'ordenacióde l'assistència jurídica d'ofici són l'Assemblea General, la Junta de Govern i la Comissió Delegada del Torn d'Ofici. 

MANUAL D'ENTRADA D'ASSISTÈNCIES DEL TORN D'OFICI (PROGRAMA SIGA)

Pàgines