Esteu aquí

BiblioNews

 

Butlletí interbibliotecari dels Col·legis d'Advocats de Catalunya

El BiblioNews és una iniciativa que sorgeix com una col·laboració interbibliotecària entre diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya (Balears, Girona, Granollers, Lleida, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa i Vic), per aprofitar els seus recursos bibliogràfics i oferir un millor servei al col·legiat.
 
El butlletí té una periodicitat mensual (excepte el mes d’agost) i està pensat per a proporcionar als col·legiats una selecció d’articles per matèries de les principals revistes especialitzades en dret.
 
 
BUTLLETINS PUBLICATS